Ügyfélszolgálat  
 

TELC Nyelvvizsga

A vizsga részei és tartalmuk

A TELC vizsga beszédcentrikus és a hétköznapi kommunikációra épít. A feladatok a köznapi társalgásban előforduló általános témákból kerülnek kiválasztásra (pl. munka, tanulás, utazás, szabadidő, hobbi, család)


Angol / Német B1 - alapfok:

  értékelés időtartam
olvasott szöveg értése: 75 pont 90 perc
nyelvtani teszt 30 pont
hivatalos vagy félhivatalos levél 45 pont 60 perc
baráti e-mail 30 pont
írásbeli össz. 180 pont 150 perc
  értékelés időtartam
hallott szöveg értése (magnó) 75 pont
kb. 30 perc
felkészülési idő - 20 perc (szóbeli előtt)
kapcsolatfelvétel 75 pont
16 perc
téma alapú beszélgetés
szituációs gyakorlat
szóbeli össz. 150 pont 30 + 36 perc

2017. februártól akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60 %-ot (198 pont) és legalább a 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60 %-os teljesítményt, nemzetközi és magyar részbizonyítványt is kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga részei:

 • Olvasott szöveg értése során  a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül. Komplex értés igazolására, a második feladatban 5 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni. Végül a szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.
 • Nyelvtani, lexikai ismeretek mérésénél először egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést majd a második feladatban egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.
 • A fogalmazási készség (két levél megírása) első részében 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában félhivatalos vagy magánlevelet írni. A második levél egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

Szóbeli vizsga részei:

 • A kapcsolatfelvétel egy ráhangoló, kötetlen beszélgetést jelent a vizsgázók és a vizsgáztatók között, célja az ismerkedés. Az egyik vizsgáztató fölvet még egy témát.
 • A téma alapú beszélgetés során a vizsgázók azonos témában különböző információkat és képeket kapnak, ezekkel kapcsolatban kell véleményt nyílvánítani, érveket és ellenérveket felsorakoztatni, azokat alátámasztani. Feladatlapjaikon különböző az információ ugyanabban a témában.
 • A szituációs gyakorlat során a vizsgázók a konszenzuskeresés folyamán egy adott problémát oldanak meg közösen, miközben javaslatokat tesznek egymásnak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá.
A magnós vizsgarész során három különböző feladattal találkozik a vizsgázó. A szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg kétszeri meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A második feladat a komplex értést vizsgálja, 10 igaz-hamis kérdéssel, 2x lehet meghallgatni. Az utolsó rész a globális értést méri,párosítós feladat segítségével, 1x lehet meghallgatni.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik és a 20 perces felkészülés után három részből áll. A vizsga páros vizsga, tehát rendszerint 2 vizsgázó között zajlik.

Vissza a lap tetejére!


Angol / Német B2 - középfok:

  értékelés időtartam
olvasott szöveg értése: 75 pont 90 perc
nyelvtani teszt 30 pont
hivatalos vagy félhivatalos levél 45 pont 60 perc
baráti e-mail 30 pont
írásbeli össz. 180 pont 150 perc
  értékelés időtartam
hallott szöveg értése (magnó) 75 pont kb. 30 perc
felkészülési idő - 20 perc (szóbeli előtt)
kapcsolatfelvétel 75 pont
16 perc
prezentáció
téma alapú beszélgetés
szituációs gyakorlat
szóbeli össz. 150 pont 30 + 36 perc

2017. februártól akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60 %-ot (198 pont) és legalább a 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60 %-os teljesítményt, nemzetközi és magyar részbizonyítványt is kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga részei:

 • Az olvasott szövegértés során a vizsgázónak az első feladatban 5 rövid szöveget kell 10 megadott cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján. A második feladat során 5 feleletválasztós tesztkérdést kell megválaszolni (3 lehetséges válasz közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani). A harmadik feladatban 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni (12 közül választhat a vizsgázó).
 • A nyelvtani teszt első részében a feleletválasztás módszerével 10 különböző nyelvtani ismeretet mérnek, majd a második részben egy összefüggő szövegbe 10 üres helyre kell a megadott szavak közül a megfelelőt kiválasztani nyelvtani, lexikai, mondattani szempontok alapján, 15 előre megadott szó közül.
 • A levélírás során a vizsgázónak 2 levelet kell megírnia, tetszőleges sorrendben összesen 60 perc alatt.
  Először egy félhivatalos vagy magánlevelet kell elkészíteni a megadott téma és 4 előre kijelölt tartalmi elem közül három  (vagy kettővel plusz egy saját elemmel) felhasználásával, terjedelme  150-200 szó kell legyen. A másik egy baráti e-mail, melyet rövid utasítás alapján kell elkészíteni és minimum 80 szót kell tartalmaznia.

Szóbeli vizsga részei:

 • A kapcsolatfelvétel egy ráhangoló, kötetlen beszélgetést jelent a vizsgázók és a vizsgáztatók között, célja az ismerkedés. Ez a vizsgarész nem kerül értékelésre.
 • A prezentáció során a vizsgázók az általuk választott témát mutatják be egymásnak, majd a prezentáció végén feltesznek egy-egy kérdést a hallottakról. A témák listáját itt található: » angol szóbeli témák «  » német szóbeli témák «
 • A téma alapú beszélgetés során a vizsgázók azonos témában egy cikket kapnak, ami  alapján kell véleményt nyílvánítani, érveket és ellenérveket felsorakoztatni, azokat alátámasztani.
 • A szituációs gyakorlat során a vizsgázók a konszenzuskeresés folyamán egy adott problémát oldanak meg közösen, miközben javaslatokat tesznek egymásnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá. A magnós vizsgarész során három különböző feladattal találkozik a vizsgázó. Az első rész a globális értés,ami egy párosító feladat és 1x lehet meghallgatni. A második feladat a komplex értést vizsgálja, igaz-hamis állításokkal, 1x lehet meghallgatni. Az utolsó rész a szelektív értést méri, 5 igaz/hamis kérdésre vagy 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnak a vizsgázók. 1x hallgatják meg a szöveget.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik és a 20 perces felkészülés után három részből áll. A vizsga páros vizsga, tehát rendszerint 2 vizsgázó között zajlik.

Vissza a lap tetejére!


Angol / Német C1 - felsőfok:

  értékelés időtartam
olvasott szöveg értése: 48 pont 90 perc
nyelvtani teszt 22 pont  
fogalmazási készség 26+22 pont 60 perc
írásbeli össz. 118 pont 150 perc
  értékelés időtartam
hallott szöveg értése (magnó) 48 pont kb. 40 perc
felkészülési idő - nincs
interjú 48 pont kb. 16 perc
prezentáció
vita, véleménykifejtés
összefoglalás
szóbeli össz. 96 pont 40 + 16 perc

2017. februártól akkor sikeres a komplex vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen eléri a 60 %-ot (198 pont) és legalább a 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60 %-os teljesítményt, nemzetközi és magyar részbizonyítványt is kap (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga részei:

 • Olvasott  szöveg értés során öt különböző feladat méri az olvasási, illetve a nyelvhasználati készséget:

1. rész: Szöveg mondatokkal történő kiegészítése: egy szöveghez  adott nyolc mondat, melyekből hatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további  két mondat kakukktojás.

2. rész: Szövegértési feladat párosítással, 6 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.

3. rész: 11 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis, vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. Plusz egy feleletválasztós feladat.

 • Nyelvtani teszt vizsgarész során egy szöveget kell kiegészíteni, 22 feleletválasztós teszt a négy választható opció ábécérendben 
 • A levélírás során 2 különböző levelet kell a vizsgázónak elkészítenie. Az első levelet egy központilag meghatározott témában kell megfogalmazni minimum 200 szóban. A második levélnél négy lehetőség közül, egy minimum 150 szóból álló baráti vagy egy hivatalos stílusú levelet kell elkészítenie.

A fogalmazási készség feladat után 15 perc szünet következik.

Szóbeli vizsga részei:

 • Interjú a vizsgázók között: a vizsgázók ha  ismerik egymást, kölcsönösen mutatják be a vizsgáztatónak partnerüket, ha nem ismerik vizsgázótársukat, bemutatkoznak. Ezt követően egy kapott témával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket társuknak.
 • Prezentáció: minden vizsgázónak a vizsgateremben kapott két téma közül egyet kell kifejtenie prezentáció formájában. Előre nem készülhet fel, nincs előre megadva a témakör. A prezentáció után a másik vizsgázó ismerteti mi tetszett neki legjobban a hallottakból, de nem foglalja össze a témát. Ezután minimum egy kérdést feltesz a prezentációra vonatkozólag. A vizsgáztatók is kérdezhetnek.
 • Vita, vélemény kifejtés: A vizsgateremben a vizsgázók egy témát kapnak, ezzel kapcsolatban kell beszélgetniük egymással, el kell mondaniuk saját érveiket, ellenérveiket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hallott szöveg értése, azaz a magnós vizsgarész délelőtt zajlik, de a pontszámát a szóbeli vizsgarészhez adják hozzá. A vizsgázók három különböző szöveget hallgatnak meg. 1. nyolc beszélő különböző véleményt fejt ki egy téma kapcsán, és meg kell találni azt a kommentárt, amely a leginkább találó az egyes véleményekhez. 2. 10 feleletválasztós feladat  - minden esetben három opcióval - , melyek a szöveg realitásához képest kronológikus formában jelennek meg. A szöveg rádióadás vagy show, melyben kettő vagy több szereplő vesz részt. 3. Jegyzetelési feladat: egy hosszabb szöveget kell megérteni és a szöveg hallgatása közben jegyzetelni. Hét szöveg van pontokba szedve, mindegyike max. 20 szót tartalmaz. Az insormációkat az aktuális alpontokra kell jegyzetelni. Minden pontra két elvárt alpont a válasz és a két alpont eredményezni a feladatonként elérhető 2 pontot.

A délutáni szóbeli vizsga egyéni időpontok szerint kezdődik, felkészülési idő nincsen. A vizsga páros vizsga, tehát rendszerint 2 vizsgázó között zajlik.

vissza a lap tetejére


 

Ajánljuk magunkat


Nyelvvizsgáznod kell?
Tanulj nyelviskolánkban és vizsgázz nálunk! Tudj meg többet államilag akkreditált nyelvvizsgáinkról! tovább »
Nyelvet szeretnél tanulni?
Nálunk 4-6 fős csoportban, kiváló nyelvtanárral, elérhető árakon tanulhatsz. Válassz magadnak megfelelő nyelvtanfolyamot! tovább »
Egyedi megoldást keresel?
Ha nem tudsz ill. akarsz másokhoz igazodni, akkor nézz szét milyen alternatív oktatást ajánlunk! tovább »
 
   
     
  Métisz Nyelviskola - állami nyelvvizsgahely, angol, német, olasz, spanyol nyelvtanfolyamok
Métisz Nyelvi Központ - bejelentett felnőttképzési intézmény (B/2020/000841)
Métisz Nyelvi Központ - engedélyezett felnőttképző intézmény (E-000752/2014)
1161 Budapest, Hősök tere 6. (Zugló, Rákospalota és az Örs Vezér tér közelében)